Jdi na obsah Jdi na menu

Texty písniček

5. 12. 2006
 

ZVĚSTOVÁNÍ ANDĚLA GABRIELA


Do Nazarétu anděl Gabriel od Boha z nebe poslán byl,

aby dívce bdící, pranic netušící, narození syna oznámil.


Dí anděl:“Jméno Ježíš bude mít a jako David kdysi vlád,

i on bude králem a na trůnu stálém až navěky bude kralovat.“


Dívka se táže:“Jak to může být? Jak se to všechno stane teď?“

„Nic od Boha mého není nemožného,“uslyšela jeho odpověď.


ŽE PRÝ BŮH VŮBEC NENÍ


  1. Že prý Bůh vůbec není...

Co? Jak? Fakt? Lež jak věž! 3X

Tím se mu nevyhneš!

  1. Že prý Bůh o nás neví...

Co? Jak? Fakt? Víííí! 3X

Bůh o svých dětech ví!

  1. Bůh prý své děti zklame...

Co? Jak? Fakt? Nezklame! 3X

Bůh nikdy nezklame!


DOUFEJ V HOSPODINA


Doufej v Hospodina celým srdcem svým

a na rozumnost svou se nespoléhej,

na všech cestách svých

snaž se jej poznávat,

On spravovati bude cesty tvé!


Doufej v Boha, Hospodina,

doufej v Pána,

On spravovati bude cesty tvé!

 

BOŽÍ ZBROJ

Na hlavu dám si přilbu spasení

a obrním se spravedlností,

pravda, ta bude stále pásem mým

a evangelium mým obutím.

Pán Bůh nás na cesty dobře vyzbrojil,

dal nám do rukou štít i meč.

Štítem víry se výdycky ubráním,

meč slova Božího ochrání mne též.

Jsem v plné zbroji,

už se nebojím!

Na cestě s Pánem svým

dál směle kráčet smím,

jsem v plné zbroji.